Neem contact met ons op: 085-071 77 10 | info@interfacestrategylab.nl | Linkedin

Teamcoaching

Vaak bestaat een team uit goede mensen met veel specifieke kennis en toch lukt het niet om als team te functioneren of samen resultaat te bereiken. Om hieraan te werken biedt ISL Teamcoaching. Team coaching is een breed begrip en voor velerlei uitleg vatbaar. Waar het in essentie om gaat is elkaar echt leren kennen en vertrouwen. Dat begint met persoonlijke kennismaking en hierbij een gelijk speelveld creëren. Eventuele emotie eruit halen en bouwen aan vertrouwen en relatie. Alles start met goed en echt luisteren en van daaruit naar de teamsamentelling en sleutelfuncties kijken.

Na het centraal zetten van de opdracht kansen en bedreigingen breed in beeld brengen. Van persoonsniveau, capaciteit (in kennis en uren) t/m financiën en omgevingsfactoren. Doelstelling en route hiernaartoe bepalen inclusief werkafspraken, meetpunten en bijstellingsmomenten. Al deze stappen in goed overleg met betrokkenen en uiteraard commitment vergaren. Als dit proces goed verlopen is dan is voor iedereen in basis duidelijk: waar staan we, waar willen we naartoe en hoe gaan we dat doen.  Proces of processen opstarten en voortgang monitoren. Dit zowel in resultaat als op menselijk vlak. Tussendoor evaluatie en bijsturingsmomenten en indien nodig persoonlijke gesprekken met alle belanghebbende. Mensen betrekken en betrokken houden is het fundament onder het bouwen en toekomstbestendig maken van een team.