Neem contact met ons op: 085-071 77 10 | info@interfacestrategylab.nl | Linkedin

Maatschappelijke impact creëren

door samen het bestaande beter te maken.

Over ISL

Interface Strategy Lab is ontstaan vanuit een drive om maatschappelijke impact te maken. We zien dat veel overheden worstelen met de uitdaging om hun organisatie zodanig te ontwikkelen dat het de grote maatschappelijke ontwikkelingen van deze tijd kan bijbenen. Vanuit die gedachte, en de ervaring dat het beter kan, laten we bestaande organisaties beter functioneren. Op die manier werkt ISL aan het vergroten van maatschappelijke impact. 

Werken vanuit de bedoeling

De gebaande paden zijn niet altijd de weg naar verandering en maatschappelijke impact. We houden daarom altijd scherp voor ogen wat het hogere maatschappelijke doel is van ons werk. Dat betekent dus dat we niet bang zijn voor onconventionele aanpakken. Zo werken we aan realistische en praktische oplossingen.

Oplossingen zien in mensen

Onze mensgerichte aanpak heeft als doel om bestaande samenwerkingen, werkplezier en resultaten te verbeteren. Dat doen we ‘’on the job’’, als onderdeel van het team, op gelijkwaardig basis. Zo zetten we mensen en teams op het juiste spoor en creëren we een succesvolle werkomgeving.  Oplossingen zitten immers niet in oneliners of rapporten, oplossingen zitten in mensen.

Duurzame verandering bereiken

We maken impact voor de lange termijn. Teams en organisaties moeten aan het einde van de opdracht in positie zijn gebracht om zelfstandig op de ingeslagen weg door te kunnen gaan. Zo zorgen we ervoor dat het geboekte resultaat krachtig overeind blijft. Met de juiste nazorg en periodiek ‘’onderhoud’’ creëren we zo een robuuste verandering. 

We komen graag met u in contact.

Maak een afspraak voor een klankbordgesprek.

Contact

Wie zijn we?

Team ISL: een sterke mix van ervaren experts en nieuwe professionals.

Paul de Beer – Directeur

Paul de Beer is de afgelopen 15 jaar breed actief op versnelling en effectiviteit van overheidsprocessen en publiek-private samenwerkingen in Zuid-Nederland. Momenteel trekt hij onder meer het programma Zuidwestelijke Delta, dat de ambitie heeft om van deze regio in 2050 de eerste klimaatbestendige regio ter wereld te maken. Eerder was Paul twee bestuursperiodes wethouder in Breda en in die hoedanigheid ook aanjager van zowel lokale als regionale processen.  

Naast de Raad van Commissarissen van het Groen Ontwikkelfonds Brabant vervult Paul momenteel toezichthoudende functies bij de Leidingenstraat Nederland (LSNed) en het Cultuurcluster Roosendaal (onder andere Schouwburg de Kring).   LinkedIn profiel

Nora van de Griend – Sr. Adviseur

Nora is een ervaren professional met ruime ervaring in lokale en regionale overheidsprocessen. Bij de gemeente Breda, waar ze ruim 16 jaar werkte, was ze Projectmanager Grote Projecten, van waaruit ze onder andere ambtelijk trekker was van de Bredase Versnellingsagenda. Die expertise in het versnellen van de Woningbouw zet ze nu in als Sr. Adviseur bij ISL. LinkedIn profiel

Frans Kuppens – Sr. Adviseur

Frans is, met zijn jarenlange bestuurlijke en leidinggevende ervaring in zowel publieke als bedrijfscontext, een specialist op het gebied van management en organisatieontwikkeling. Daarnaast is hij vanuit zijn inhoudelijke achtergronden zeer deskundig in het begeleiden van transities in het fysieke domein, bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en een vitaal platteland. In zijn rol als Sr. Adviseur bij ISL zet hij, met een open houding, zijn bewezen daadkracht op deze gebieden om in robuust resultaat. LinkedIn profiel

Frits Pilzecker – Sr. Adviseur

Frits heeft een jarenlange en brede ervaring op het werkveld van mobiliteit en ruimte. Hij is betrokken geweest bij grote infrastructurele en vervoerskundige projecten op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Hij opereert graag op het raakvlak tussen de inhoudelijke en bestuurlijke omgeving. In zijn rol als adviseur plaatst hij vraagstukken bij voorkeur in een breder perspectief om van daaruit tot robuuste en gedragen oplossingen te komen. Frits werkt graag in teamverband om met een diversiteit aan mensen met uiteenlopende achtergronden de beste resultaten te bereiken. LinkedIn profiel

Sjoerd Looijen – Adviseur

Sjoerd is een gedreven bestuurskundige met een sterke maatschappelijke drive. Hij is cum laude afgestudeerd aan Avans Hogeschool en sindsdien als Adviseur werkzaam bij ISL. Zijn scriptie ging over het versterken van de dynamiek tussen ambtenaren en beleid. Tijdens zijn studie deed Sjoerd ervaring op binnen de lokale en regionale overheid en de belangenbehartiging. LinkedIn Profiel